Uspostavljanje saradnje sa časopisom Southeastern Europe

U utorak, 16.1.2024., Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu ugostio je glavnu urednicu časopisa Southeastern Europe, prof. dr. Annu Krastevu, i njenu saradnicu, dr. Silviu Cittadini, Časopis Southeastern Europe već preko pola vijeka obrađuje široki spektar aktuelnih tema vezanih za zemlje jugoistočne Evrope. Uređuje se i objavljuje u saradnji sa Institutom za srednju i istočnu Evropu i Balkan Univerziteta u Bolonji.

Na sastanku se razgovaralo o mogućnostima buduće saradnje između časopisa Southeastern Europe i Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu. Između ostalog, ona bi se ogledala u obostranoj promociji, povećanim učešćem lokalnih eksperata iz oblasti ljudskih prava u uređivačkim poslovima, te organizaciji drugih aktivnosti koje za cilj imaju promociju istraživanja i primjene ljudskih prava u praksi na teritoriji regiona i šire.

Share:

More Posts

Edukacija policijskih službenica

21. maja 2024., u saradnji #TPO_fondacije, Udruženje Mreža policijskih službenica i Centra za ljudska prava Univerzitet u Sarajevu, u prostorijama SIPA-e održana je edukacija iz

Send Us A Message