Uspostavljanje saradnje sa časopisom Southeastern Europe

U utorak, 16.1.2024., Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu ugostio je glavnu urednicu časopisa Southeastern Europe, prof. dr. Annu Krastevu, i njenu saradnicu, dr. Silviu Cittadini, Časopis Southeastern Europe već preko pola vijeka obrađuje široki spektar aktuelnih tema vezanih za zemlje jugoistočne Evrope. Uređuje se i objavljuje u saradnji sa Institutom za srednju i istočnu Evropu i Balkan Univerziteta u Bolonji.

Na sastanku se razgovaralo o mogućnostima buduće saradnje između časopisa Southeastern Europe i Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu. Između ostalog, ona bi se ogledala u obostranoj promociji, povećanim učešćem lokalnih eksperata iz oblasti ljudskih prava u uređivačkim poslovima, te organizaciji drugih aktivnosti koje za cilj imaju promociju istraživanja i primjene ljudskih prava u praksi na teritoriji regiona i šire.

Share:

More Posts

EUPeace Networking Event

Oko 300 predstavnika sa devet partnerskih univerziteta razmijenilo je ideje o akademskom napredovanju na online događaju Oko 300 predstavnika, nastavnika, istraživača i administrativnih radnika, sa

Dan ljudskih prava

Sretan Dan ljudskih prava! Na današnji dan, 10. decembra, prisjećamo se važnosti i neprekidne borbe za ljudska prava širom svijeta. Ovo je dan kada slavimo

Send Us A Message