Projekti u toku

„Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje“ (UNIGEM)

Univerzitetski gender resursni centar (UNIGeRC) je uspostavljen na Univerzitetu u Sarajevu, pri Centru za ljudska prava, kao tijelo za koordinaciju aktivnosti u oblastima rodne ravnopravnosi i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, seksualnog uznemiravanja i diskriminacije u visokoškolskim ustanovama kako bi se unaprijedila kvaliteta rada i osigurao integriteta visokom obrazovanju.

Osnovni cilj UNIGeRC-a je da kroz široku integraciju rodne ravnopravnosti u sistem visokog obrazovanja, fakultete učini sigurnim mjestom za nastavno osoblje, studente, studentice i sve druge koji su na bilo koji način dio ove zajednice. UNIGeRC je, također, nastao i sa ciljem da nastavnom osoblju fakulteta, studentima, studenticama kao i zaposlenima u administraciji pruži savremena znanja o brojnim oblastima u kojima je neophodno poznavanje koncepta rod kako bi se unaprijedilo njihovo znanje i odgovorno djelovanje u svom kruženju. Dijelimo uvjerenje da interdisciplinarnost znanja o rodnoj ravnopravnosti, koje će UNIGeRC kroz obrazovne programe pružati, kroz istraživački rad razvijati, a kroz bogatu biblioteku prenostiti, može prevenirati rodno zanovano nasilje i diskriminaciju na visokoškolskim ustanovama, i posljedično je smanjiti i u društvu generalno.

UNIGeRC je nastao u sklopu projekta „Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje“ (UNIGEM) koji predstavlja stratešku opredijeljenost univerziteta da uvođenjem rodne perspektive osiguraju rodnu ravnopravnost i siguran ambijent za nastavno i administrativno osoblje, studente i studentice na univerzitetima u Bosni i Hercegovini i regiji. Projekat finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva i Sjeverne Irske, a njegovu implementaciju izvodi TPO fondacija kroz regionalnu saradnju sa 18 univerziteta/sveučilišta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore:

 • Univerzitet u Sarajevu
 • Univerzitet u Banjoj Luci
 • Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru
 • Sveučilište u Mostaru
 • Univerzitet u Novom Sadu
 • Sveučilište u Rijeci
 • Univerzitet Donja Gorica
 • Sveučilište Hercegovina
 • Univerzitet u Zenici
 • Sarajevo School of Science and Technology
 • International Burch University
 • Univerzitet u Tuzli
 • Internacionalni Univerzitet u Travniku
 • Univerzitet u Istočnom Sarajevu
 • Univerzitet u Bihaću
 • Univerzitet Crne Gore
 • Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Univerzitet u Beogradu