Edukacija policijskih službenica

21. maja 2024., u saradnji #TPO_fondacije, Udruženje Mreža policijskih službenica i Centra za ljudska prava Univerzitet u Sarajevu, u prostorijama SIPA-e održana je edukacija iz oblasti ljudskih prava, kojoj su prisustvovale 21 policijska sluzbenica iz Granične policije, Sudske policije, SIPA-e, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH i Federalne uprave policije.

Tema edukacije bila je “Izrada prijedloga javnih politika u oblasti liudskih prava i efikasno komuniciranje sa donosiocima odluka”. Voditelj edukacije bio je mr. Miroslav Živanović, viši stručni saradnik Centra za ljudska prava UNSA

Izvor: TPO FB

Share:

More Posts

EUPeace Networking Event

Oko 300 predstavnika sa devet partnerskih univerziteta razmijenilo je ideje o akademskom napredovanju na online događaju Oko 300 predstavnika, nastavnika, istraživača i administrativnih radnika, sa

Send Us A Message