Centar za ljudska prava

Završeni
projekti

Dejtonskim uređenjem i pozicijom obrazovanja u BiH, a posebno u FBiH, postali smo zemlja svojevrsnih paradoksa. Dok se obrazovanje u cijelom svijetu sve više približava i stremi ka zajedništvu i centralizaciji, obrazovanje u BiH postalo je usitnjeno i najviše počiva na principu separacije i različitosti, a najmanje na temeljima stvarne edukacije i znanja. Postavljanjem obrazovanja na nivo kantona omogućilo se da obrazovanje ima lokalni karakter i da njegovi principi ne počivaju na univerzalnim vrijednostima nego na najčešće provincijskim i nacionalnim suprotnostima. Ova situacija je najvidljivija na nivou osnovnog i srednjeg obrazovanja gdje, uz prećutnu saglasnost međunarodne zajednice i organizacija koje se bave reformom obrazovanja, imamo fenomen tzv. „dvije škole pod istim krovom“. Taj je svojevrsni primjer segregacije u obrazovanju otjelotvoren u aparthejdu u obrazovanju. U istoj školskoj zgradi postoje dvije odvojene uprave škole, učenici podijeljeni po nacionalnoj osnovi pohađaju nastavu najčešće po tematski suprotstavljenim udžbenicima i nastavnim planovima i programima, pri čemu se ovo stanje smatra prihvatljivim i normalnim. Veoma često se škola zove različitim imenom ili učenici različite nacionalnosti pohađaju nastavu u različitim smjenama pri čemu im je onemogućen svaki kontakt sa učenicima druge etničke pripadnosti. Veoma teško stanje u ovoj oblasti je u Srednjebosanskom i Neretvansko hercegovačkom kantonu. Ovakvo stanje ne samo da je daleko od bilo kakvih evropskih ili svjetskih standarda u obrazovanju nego ne daje nikakvu šansu za razvoj i prosperitet mladih generacija niti stvara bilo kakve preduslove za uključenje BiH u EU.

 

O ovom fenomenu njemačka fondacija Schuler Helfen Leben u saradnji sa pro.ba/SCCA je producirala dokumentarni film, u trajanju od 24 minuta, koji je premijerno prikazan 18.03.2010. godine. U toku snimanja filma, u periodu maj 2009 – februar 2010. godine snimljeno je 100 sati nemontiranog materijala. Za potrebe filma izdvojeno je i montirano 24 minuta. Za potrebe izrade naučne studije koja se predlaže ovim projektom dobili smo pismeno odobrenje od Fondacije SHL za pristup cjelokupnom materijalu, koji je uistinu jedinstven. Cilj predloženog projekta je analizirati prikupljeni video materijal sa psihološkog, antropološkog, sociološkog, politološkog i filozofskog aspekta i po prvi put naučnoj i stručnoj javnosti u BiH ponuditi interdiscplinarnu analizu pomenutog fenomena. Ova studija će biti povod za otvaranje diskusije u stručnim krugovima, a potom i prezentiranje nalaza široj javnosti.

 

Za potrebe izrade studije angažirali bismo pet vanjskih saradnika (psiholog, antropolog, sociolog, politolog i filozof) od kojih bi svaki dao svoju analizu pomenutog sirovog, nemontiranog materijala. Nakon završetka ovih analiza, poseban istraživač bi uradio sintetičku analizu i dao preporuke na osnovu svih pet analiza. Ove preporuke će predstavljati osnov za diskusiju i zagovaranje smanjenja segregacije i mogućnosti ukidanja fenomena “dvije škole pod jednim krovom”.

 

Period implementacije: septembar 2011-Septembar 2012

Breitling replica watches https://www.watchescorn.com

Na inicijativu organizacije Multidisciplinarno društvo za unaprijeđenje mentalnog i socijalnog zdravlja (MDD), a potaknuti zabrinjavajućim porastom maloljetničke delinkvencije i nedovoljnim uključivanjem škole (nedostatak obuke za nastavnike u socijalnim vještinama, neadekvatna norma za vođenje odjeljenja-razredništvo, nedostatak bilo kakve evaluacije rada škole od strane učenika i roditelja) u odgoj mladih ljudi kao osnov i pretpostavku za bolje, zdravije i prosperitetnije društvo, Centar za ljudska prava Univerziteta u SarajevuInicijativa mladih za ljudska prava i proMENTE zajedno sa MDD-om, žele ovim projektnim aktivnostima da kroz međusobnu saradnju doprinesu afirmaciji i poboljšanju kvalitete odgojno obrazovnih zadataka srednje škole sa ciljem da škole postanu mjesto koje se voli i u kojem se uči korisnim životnim vještinama.

Opšti cilj projekta jeste afirmacija kvalitete u odgojno obrazovnom sistemu srednjih škola, prema potrebama današnjih mladih ljudi, sa ciljem funkcionalnog razvoja mladog čovjeka osposobljenog u životno korisnim kompetencijama kao preduslov razvoju stabilnijeg i zdravijeg društva.

Specifični ciljevi projekta su:

– Unaprijediti sistem odgojnih vrijednosti u srednjim školama,kroz inoviranje programa rada odjeljenske zajednice  uz predhodnu obuku nastavnika u socijalnim i životnim vještinama, kojim mogu učiti svoje učenike,što obezbjeđuje   podržavajuće okruženja za zdrav rast i razvoj ličnosti adolescenata;
– Doprinijeti smanjenju (delikvencije i) društveno neprihvatljivih ponašanja; 
– Dopuniti/revidirati postojeći zakonski okvir i uvesti nove standarde rada u srednjim školama sa vise prostora za stvaranje dobrih odnosa učenik-nastavnik-roditelj, odnosno odgojni rad koji će biti primjeren današnjem mladom čovjeku;
– Unapređenje neposrednog odgojno-obrazovnog rada u školama, konkretno u radu s odjeljenskim zajednicama, kroz interakciju i primjenu savremenih interaktivnih oblika rada-radionica, promjenu norme za vođenje razreda, primjenu standardiziranih metoda evaluacije  rada od strane učenika,kao i primjerenu motivaciju nastavnicima za kvalitetniji rad.

Aktivnosti koje su planirane u projektu podrazumijevaju: organizaciju i pripremu projektnih aktivnosti -oglašavanje, kontaktiranje, istraživanje, rad na zborniku – primjeri dobre prakse, te organizaciju konferencije „Škola koju volim“.
Istraživanje će biti provedeno s ciljem analize stanja i potreba učenika,roditelja i nastavnika u srednjim školama.
 Zbornik – primjeri dobre prakse bit će sastavljen u  cilju promoviranja postojećih dobrih praksi u obrazovno-pedagoškom radu u srednjim školama u Bosni i Hercegovini.
Paralelno sa ovim aktivnostima radit će se na organizaciji i pripremi konferencije „Škola koju volim“ koja će se održati krajem u januaru 2012. godine  u Sarajevu, a na kojoj će između ostalog, biti prezentirani rezultati istraživanja, kao i zbornik – primjeri dobre prakse.
Drugi dio projekta podrazumijeva rad na kurikuluma za obuku nastavnika, realizaciju kurikuluma u 2 saradničke škole u Kantonu Sarajevo, kampanju „Škola koju volim“, i nakon evaluacije ponuda kurikuluma  na korištenje svim PP zavodima u Bosni i Hercegovini. Nakon što budu poznati rezultati istraživanja, pristupit će se radu na izradi kurikuluma, odnosno izrada kurikuluma će trajati od juna do septembar, za kada je planiran početak realizacije kurikuluma u dvije saradničke škole u Kantonu Sarajevo. Nakon pilot programa realizacije kurikuluma u dvije saradničke škole u KS i obavljene eksterne evaluacije, kurikulum će biti ponuđen na korištenje svim PP zavodima u Bosni i Hercegovini. Paralelno sa radom na izradi kurikuluma i njegovom realizacijom sprovodit će se kampanja „Škola koju volim“, koja podrazumijeva akcioni plan, koji će biti rezultat proteklih aktivnosti.