Centar za ljudska prava

Naša
misija i vizija

Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu osnovan je davne 1996. godine, prvenstveno sa ciljem da služi kao referentno mjesto – meeting point – predstavnika akademske zajednice, vladinih i nevladinih organizacija, javnih službenika i pojedinaca zainteresiranih za izučavanje, promociju i zaštitu ljudskih prava. Centar nije zamišljen kao stroga akademska institucija, već kao aktivan partner u kreiranju javne svijesti o važnosti efektivne zaštite ljudskih prava u svakodnevnom životu. U članu 6 Statuta zapisano je da će se Centar zalagati u budućnosti i za ostvarivanje međunarodno priznatih ljudskih prava putem informiranja i obezbjeđivanja potrebne dokumentacije, podučavanja, davanja stručnih savjeta, istraživanja i izvještavanja.

Centar za ljudska prava kao članica Univerziteta u Sarajevu dijeli viziju naznačenu u Planu institucionalnog razvoja Univerziteta u Sarajevu. U slijedećem desetljeću Univerzitet vidimo:

  • kao glavnog nosioca sistema cjeloživotnog obrazovanja u društvu usmjeravajući se na jačanje postdiplomskih programa (naučnih i stručnih) relevantnih za društveni razvoj, a ujedno privlačnih i konkurentnih i na evropskom prostoru
  • kao snažno i prepoznatljivo središte naučnog i umjetničkog rada koje će okupljati domaće i međunarodne timove oko izazovnih i kvalitetnih projekata
  • kao ključno mjesto u zemlji za razvoj modela evaluacije i osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju.