Održan panel o femicidu i krivičnom zakonodavstvu

Izovr: FB TPO foundation

U petak, 22.03.2024., u hotelu “Marriott” u Sarajevu održan je panel koji je organizovala TPO fondacija iz Sarajeva, Centar za ljudska prava i Univerzitetski gender resursni centar Univerziteta u Sarajevu.

Panel se odnosio na temu uvođenja femicida u Krivični zakon BiH i Krivični zakon FBiH.

Kao panelisti i panelistice su učestvovali:

dr. Alma Kratina, predsjedavajuća Komisije za jednakopravnost spolova Parlamenta FBiH,

– dr. Amila Mujčinović, advokatica,

– akademik prof. dr. Nedžad Korajlić (Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije) i

– dr. Nermin Šehović (Federalna uprava policije).

Panel je moderirao mr. Miroslav Živanović (Centar za ljudska prava UNSA).

Ovaj panel vidimo i kao izuzetnu mogućnost za stvaranje sinergije i za dalje zajedničko djelovanje i saradnju između predstavnika i predstavnica zakonodavne vlasti, s jedne strane, te predstavnika i predstavnica akademske zajednice i nevladinih organizacija, s druge, o pitanjima koja su otvorena na panelu. Bilo je naročito lijepo vidjeti veliki broj studentica i studenata sa Pravnog fakulteta i Fakulteta politickih nauka .

Share:

More Posts

Edukacija policijskih službenica

21. maja 2024., u saradnji #TPO_fondacije, Udruženje Mreža policijskih službenica i Centra za ljudska prava Univerzitet u Sarajevu, u prostorijama SIPA-e održana je edukacija iz

EUPeace Networking Event

Oko 300 predstavnika sa devet partnerskih univerziteta razmijenilo je ideje o akademskom napredovanju na online događaju Oko 300 predstavnika, nastavnika, istraživača i administrativnih radnika, sa

Send Us A Message