Centar za ljudska prava

Multimedija

Aktivnosti Centra za ljudska prava nisu ograničena na akademski prostor. Naprotiv, jedna od osnovnih zadaća Centra je da aktivno prati društvena zbivanja i da govori o gorućim temama.  U nastavku su linkovi na neke od nastupa direktora Centra, akad. prof. dr. Korajlića u bosanskohercegovačkim medijima u proteklih par godina.