Centar za ljudska prava

Izvještaji

Cilj projekta “Godišnji izvještaj o ljudskim pravima u BiH” bilo je praćenje i izvještavanje o stanju ljudskih prava u BiH kroz sveobuhvatan pregled zloupotrebe, kršenja ljudskih prava, metoda zaštite i poštivanja ljudskih prava iz pravne, praktične i građanske perspektive, te širenja informacija i znanja o ljudskim pravima.