U izradi Strategija prema mladima Kantona Sarajevo 2024.-2028.

U četvrtak 28.09.2023. u hotelu Nomad na Bjelašnici održana je Konferencija o strateškim politikama prema mladima u Kantonu Sarajevo. Događaj je održan u sklopu aktivnosti na izradi Strategije prema mladima Kantona Sarajevo za period 2024.-2028. Strategija predstavlja nastavak napora da se uz najšire učešće svih relevantnih društvenih aktera, a pod parolom „mladi za mlade“, novim naraštajima pruži perspektiva za budućnost. Da međunarodna zajednica ovom pitanju posvećuje veliku pažnju, potvrđuje i činjenica da su konferenciju otvorili šef misije OSCE i ambasador Republike Italije u Bosni i Hercegovini, koje su ujedno finansijske pokroviteljice skupa. Osim nekoliko predavanja stranih stručnjaka o gorućim temama vezanim za mlade, na konferenciji su predstavljeni rezultati velikog istraživanja koje je proveo Institut za društvena istraživanja Univerziteta u Sarajevu. Ovi podaci predstavljaju polaznu osnovu za formulisanje daljnjih koraka u izradi strategije. Na konferenciji su uzeli učešća i predstavnici Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu.

Share:

More Posts

EUPeace Networking Event

Oko 300 predstavnika sa devet partnerskih univerziteta razmijenilo je ideje o akademskom napredovanju na online događaju Oko 300 predstavnika, nastavnika, istraživača i administrativnih radnika, sa

Dan ljudskih prava

Sretan Dan ljudskih prava! Na današnji dan, 10. decembra, prisjećamo se važnosti i neprekidne borbe za ljudska prava širom svijeta. Ovo je dan kada slavimo

Send Us A Message