Poziv za dostavljanje podataka za online bazu istraživačica i istraživača Univerziteta u Sarajevu

Projekat pod nazivom “Uvođenje rodne perspektive na univerzitete” / University and Gender Mainstreaming (UNIGEM) od 2021. do 2025. provodi TPO fondacija iz Sarajeva, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, sa ciljem prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju.

Projekat predstavlja stratešku opredijeljenost 19 partnerskih univerziteta da uvođenjem rodne perspektive osiguraju rodnu ravnopravnost i siguran ambijent za nastavno osoblje i studente_ice na univerzitetima u Bosni i Hercegovini i regiji (Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji). Jedan od značajnih ciljeva ovog projekta jeste jačanje kapaciteta nastavnog osoblja u oblasti rodne ravnopravnosti, orodnjavanje nastavnih planova i programa, kao i prevencija rodno zasnovanog nasilja.

U sklopu projekta UNIGEM uspostavljen je i Univerzitetski gender resursni centar (UNIGeRC) Univerziteta u Sarajevu, na čijoj će internetskoj stranici (https://unigerc.unsa.ba/) uskoro biti dostupna baza istraživačica i istraživača Univerziteta u Sarajevu koje_i se bave rodnom tematikom. Cilj uspostavljanja ove baze je učiniti vidljivim istraživačke radove i povezati istraživače_ice u BiH, regiji i svijetu. Baza će se nalaziti pod naslovom “Istraživački rad”, a bit će dostupna putem linka https://unigerc.unsa.ba/istrazivacki-rad.

Ovim putem želimo zamoliti dekane_se i rukovoditelje_ice svih organizacionih jedinica (OJ) Univerziteta u Sarajevu da informaciju o pripremi online baze predstave na svojim OJ i da pozovu sve osobe, koje su zainteresovane da podaci o njima i njihovom naučnom i istraživačkom radu budu dodani u spomenutu bazu, da na e-adresu unigerc@unsa.ba dostave slijedeće:

– ime i prezime
– status (nastavno osoblje / istraživačko osoblje / nenastavno osoblje)
– e-adresa
– matični fakultet
– naučno-istraživačka oblast
– fotografija (ako osoba želi da fotografija bude objavljena u bazi)
– kratki CV (blurb) i
– poveznicu (link) za svoj profil u bazi Google Scholar


Napomena:
molimo da email s traženim podacima bude naslovljen: Ime i prezimeza online bazu.

Share:

More Posts

Edukacija policijskih službenica

21. maja 2024., u saradnji #TPO_fondacije, Udruženje Mreža policijskih službenica i Centra za ljudska prava Univerzitet u Sarajevu, u prostorijama SIPA-e održana je edukacija iz

Send Us A Message