Najava:  Konferencija „Etika pomirenja–europske perspektive“ (Sarajevo, 24-27.8.2023.)

Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, u saradnji sa Katoličkim bogoslovnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, i udruženjem Societas Ethica sa Univerziteta Uppsala, Kraljevina Švedska, organizuje konferenciju pod nazivom „Etika pomirenja–europske perspektive“, koja će biti održana u hotelu „Holiday“ u Sarajevu, u periodu 24-27.8.2023. Svoje referate izložiće pedesetak inostranih i domaćih stručnjakinja i stručnjaka najrazličitijih naučnih profila. Ovaj naučni skup biće posvećen etici pomirenja s posebnim osvrtom na evropska iskustva i perspektive društvenih, političkih i vjerskih sukoba. Sarajevo je već zbog svoje prošlosti, ali i sadašnjosti, idealno mjesto susreta filozofa, teologa, i teoretičara koji se bave primijenjenom etikom. Potreba za znanstvenim dijalogom o ovoj temi je velika, umnogome i zbog aktualnih tragičnih događaja u Ukrajini, koji izazove pomirenja iznova stavljaju u prvi plan.

Više informacija na
https://www.societasethica.info/2023-annual-conference-1

Program konferencije:

Etika pomirenja – program

Share:

More Posts

Edukacija policijskih službenica

21. maja 2024., u saradnji #TPO_fondacije, Udruženje Mreža policijskih službenica i Centra za ljudska prava Univerzitet u Sarajevu, u prostorijama SIPA-e održana je edukacija iz

Send Us A Message