Održana online sjednica Vijeća za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Sarajevu

Izvor: TPO

U četvrtak, 19. oktobra 2023., održana je online sjednica Vijeća za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Sarajevu. Prisutne_i su bile_i: prof. dr. Jasna Kovačević, prof. dr. Zilka Spahić Šiljak, prof. dr. Marija Lučić-Ćatić, dr. Gaj Trifković, prof. dr. Amila Ždralović, mr. Miroslav Živanović, prof. dr. Ajla Demiragić i Lamija Subašić.

Teme o kojima su prisutne_i diskutovale_i, odnosile su se na: imenovanje Savjeta za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Sarajevu; saradnja sa policijom u edukacijama studenata_ica o rodno zasnovanom nasilju i femicidu (i potencijalni angažman stručnjaka_inja sa FKKSS-a, SIPA-e i FUP-a); upit Vijeću u vezi sa zahtjevom za zaštitu od rodne diskriminacije; pripremu novog Akcionog plana za rodnu ravnopravnost UNSA-e i pripremu za kampanju “16 dana aktivizma”.

Share:

More Posts

Edukacija policijskih službenica

21. maja 2024., u saradnji #TPO_fondacije, Udruženje Mreža policijskih službenica i Centra za ljudska prava Univerzitet u Sarajevu, u prostorijama SIPA-e održana je edukacija iz

Send Us A Message