Projekti

Misija i vizija

Centar za ljudska prava

Naša
misija i vizija

Misija programskog odjela je promoviranje proučavanja ljudskih prava na dinamičan, savremeno orijentriran i nepristrasan način.

Programski odjel ima za cilj napraviti značajan doprinos socio-političkoj teoriji, analizi stanja i praski ljudskih prava sa ciljem jačanja i podržavanja realizacije ljudskih prava, građanstva, nevladinog sektora, naučnih institucija i demokratskog progresa uopšte.

Ovo će biti ostvareno kroz istraživanja, izdavaštvo, konferencije, seminare, ljetne škole, treninge za profesionalce, javne debate i konzalting.