Predstavnici Univerziteta u Tetovu posjetili Univerzitet u Sarajevu

Izvor: UNSA

Predstavnici Univerziteta u Tetovu prof. dr. Agon Memeti, prorektor za nauku i tehnologiju, i mr. Donika Kamberi, direktorica Centra za mir i transkulturalnu komunikaciju, posjetili su danas Univerzitet u Sarajevu gdje su ih dočekali prof. dr. Mirza Dautbašić, prorektor za naučnoistraživački rad, prof. dr. Tamara Karača Beljak, prorektorica za umjetnost, umjetničkoistraživački rad, kulturu i sport, dr. Gaj Trifković, stručni saradnik u Centru za ljudska prava UNSA, i mr. Jasmina Gradaščević-Pleh ispred resora za naučnoistraživački rad.

Povod za susret je izražen interes predstavnika Univerziteta u Tetovu za nastavak saradnje sa Univerzitetom u Sarajevu. U fokusu susreta bila su pitanja od posebnog značaja ne samo za Bosnu i Hercegovinu i Sjevernu Makedoniju, već i za cijeli region Zapadnog Balkana, poput tranzicijske pravde, evropskih integracija, ljudskih prava i sl.

Kao prvi konkretan korak u pravcu nastavka saradnje razmatrane su mogućnosti organizacije zajedničkog master studija u čiju bi realizaciji bili uključeni Centar za mir i transkulturalnu komunikaciju i pojedini fakulteti Univerziteta u Tetovu , te Centar za ljudska prava i određene članice Univerziteta u Sarajevu.

Sastanak je završen izraženom obostranom spremnošću za nastavak saradnje s ciljem jačeg povezivanja akademskih zajednica Univerziteta u Tetovi i Univerziteta u Sarajevu, te će u narednom periodu biti pokrenute odgovarajuće administrativne procedure.

Share:

More Posts

Edukacija policijskih službenica

21. maja 2024., u saradnji #TPO_fondacije, Udruženje Mreža policijskih službenica i Centra za ljudska prava Univerzitet u Sarajevu, u prostorijama SIPA-e održana je edukacija iz

Send Us A Message