Direktorij manjina i autohtonih grupa

http://www.minorityrights.org/directory

On-line direktorij manjina i autohtonih grupa iz cijelog svijeta koji pokriva 220 teritorijalnih cjelina u svijetu i daje profil za oko 700 manjinskih i autohtonih grupa koje postoje u svijetu. Veoma dobar izvor informacija za istraživače, državne službenike, naučnike, novinare i druge zainteresovane za oblast prava manjina.

ERPA - Arhiva evropskih istraživačkih radova

http://eiop.or.at/erpa/

ERPA ima za cilj da bude zajednička tačka pristupa on-line radnim papirima institucija koje učestvuju u ERPA-i kako bi pomogli istraživačima u oblasti studija evropskih integracija da pronađu sve veći broj radova dostupnih na internetu.   

BLOG O EVROPSKOJ KONVENCIJI O LJUDSKIM PRAVIMA

www.echrblog.blogspot.com/

Blog je posvećen pitanjima koja su vezana za primjenu Evropske konvencije o ljudskim pravima. Na ovom blogu možete naći najnovije vijesti koje se tiču primjene Konvencije u različitim državama, kao i korisne linkove koji vode ka drugim povezanim web stranicama.

AMNESTY INTERNATIONAL - IZVJEŠTAJ O LJUDSKIM PRAVIMA 2008

thereport.amnesty.org/eng/Homepage

Izvještaj Amnesty International-a 2008 ukazuje na to da čak i 60 godina nakon što su Ujedinjene Nacije usvojile Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima ljudi su i dalje izloženi torturi ili maltretiranju u najmanje 81 zemlji, prolaze kroz nefer suđenja u najmanje 54 zemlje i nemaju slobodu govora u najmanje 77 zemalja svijeta.