Centar za ljudska prava
Univerzitet u Sarajevu
Zmaja od Bosne 8
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

telefon +387 (0)33 66 82 51
telefax +387 (0)33 66 82 51

e-mail:

Opšti upiti hrc_sa@hrc.unsa.ba
Biblioteka i dokumentacija library@hrc.unsa.ba
Istraživanje i razvoj research@hrc.unsa.ba

Identifikacioni broj: 4200494560007
PDV broj: 200494560007
Transakcijski račun: 1610000008960386 - Raiffeisen bank d.d. Sarajevo
EuropeAid no. BA-2009-CKE-3006514530