Odjel za biblioteku i dokumentaciju (OBD) je organizaciona jedinica Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu formirana početkom 2004. godine. OBD je preuzeo osnovne funkcije i zadatke prijašnjeg Odjela za informacijska istraživanja i biblioteku (OIIB) u oblasti obrazovanja o ljudskim pravima:

  • Asistiranje u istraživanjima na polju ljudskih prava
  • Asistiranje u realizaciji nastavnih planova i programa u oblasti ljudskih prava kroz:
  • obezbjeđivanje informacija, posredovanje do znanja i izvora u svrhu podrške istraživačima i studentima
  • obučavanje svih kategorija korisnika u informacionim tehnologijama/sistemima
  • Obezbjeđivanje svih sredstava i knjižno-arhivske građe potrebnih za istraživanje i nastavu u oblasti ljudskih prava
  • Obezbjeđivanje informacija i knjižno-arhivske građe starijim istraživačima, profesorima i upravljačkim strukturama kako bi mogli donositi odluke bazirane na kvalitetnim informacijama
  • Obezbjeđivanje informacija o mogućnostima studija u oblasti ljudskih prava (profesionalna orijentacija)

Naša vizija je razvijanje jedinstvenog informacijskog resursa u oblasti obrazovanja o ljudskim pravima koji će funkcionisati na savremenim informacijskim i komunikacijskim platformama. OBD ima namjeru razviti bogatu bibliotečku kolekciju koja će biti nezaobilazna podrška svim lokalnim i regionalnim inicijativama za obrazovanje o ljudskim pravima (nastavni planovi I programi osnovnih, srednjih I visokoškolskih institucija, postdiplomski studiji, specijalistički kursevi, itd.) Takođe, OBD ima za cilj postati tačka na kojoj će se inicirati i ukrštati brojni naučno-istraživački projekti, te platforma za razmjenu ideja, iskustava i dobre prakse.