U cilju evidencije naučnih, istraživačkih i aktivističkih
potencijala na polju ljudskih prava u BiH

Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu

POZIVA VAS

na upis u bazu podataka istraživača / analitičara i aktivista na polju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.

Želimo skrenuti Vašu pažnju na rad Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu (Centar), koji već više od deset godina aktivno djeluje u oblasti promocije i obrazovanja o ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini. Centar je organizaciona jedinica Univerziteta u Sarajevu osnovana sa osnovnom idejom da se Univerzitet kvalitetno i stručno organizuje za ostvarivanje međunarodno priznatih ljudskih prava.

Misija Centra je da doprinosi ostvarivanju međunarodno priznatih ljudskih prava što se obezbjeđuje putem informiranja i obezbjeđivanja potrebne dokumentacije, podučavanja, davanja stručnih savjeta, istraživanja i izvještavanja, te izdavanja odgovarajućih publikacija.

U skladu sa misijom, u narednom periodu djelovanje Centra će biti usmjereno na daljnju podršku zajednici ljudskih prava, koju čine pojedinci i institucije aktivni u oblasti zaštite i promocije ljudskih prava.

U projekte Centra će biti uključeni istraživači/analitičari i aktivisti ljudskih prava u BiH, što je i razlog za formiranje baze podataka u koju će biti uključene sve relevantne informacije o pojedincima i institucijama čija ekspertiza i znanje će biti potrebni u realizaciji budućih projekata.

Najljubaznije Vas molimo da nam putem obrasca / prijave obezbjedite sve neophodne podatke koji su potrebni kako bi smo Vas uključili u ovu jedinstvenu bazu podataka. Napominjemo da će baza podataka, kada bude formirana i funkcionalna, biti dostupna i Vama posredstvom naših informacionnih servisa.

Popunjen obrazac prijave u elektronskom obliku molimo Vas da pošaljete na e-mail adresu hrc.registar@gmail.com .

Download Obrazac za upis u registar