Pravila Univerziteta u Sarajevu [pogledaj]

Plan institucionalnog razvoja (PIR) Univerziteta [pogledaj]

Interna evaluacija stanja na Univerzitetu u Sarajevu [pogledaj]

Nacrt Zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini :: Okvirni zakon o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini [pogledaj]

Bolonjska deklaracija [pogledaj]

Graz Declaration 2003 [pogledaj] 

MAGNA Charta Universitatum [pogledaj]

Lisabonska konvencija [pogledaj]