Centar za ljudska prava kao članica Univerziteta u Sarajevu dijeli viziju naznačenu u Planu institucionalnog razvoja Univerziteta u Sarajevu.

U slijedećem desetljeću Univerzitet vidimo:

  • kao glavnog nosioca sistema cjeloživotnog obrazovanja u društvu usmjeravajući se na jačanje postdiplomskih programa (naučnih i stručnih) relevantnih za društveni razvoj, a ujedno privlačnih i konkurentnih i na evropskom prostoru
  • kao snažno i prepoznatljivo središte naučnog i umjetničkog rada koje će okupljati domaće i međunarodne timove oko izazovnih i kvalitetnih projekata
  • kao ključno mjesto u zemlji za razvoj modela evaluacije i osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju.