Memorija, istorija i izgradnja države u Bosni I Hercegovini: Kritička procjena i promišljanje nastave politike sjećanja u kurikulumima BH univerziteta

Podrška uspostavljanju digitalnih arhiva u oblasti društvenih nauka SERSCIDA

Proces jačanja sudske zaštite ljudskih prava u BiH kroz proces UN Univerzalnog periodičnog pregleda

Biblioteka postdiplomskih studija Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu (CIPS)